تایید طلبی چیست؟

تایید طلبی

تایید طلبی به این صورت است که  اگر دیگران شما را تایید نکنند شما احساستان بد می شود
شاید برای شما هم این اتفاق افتاده که حتی برای لباس خریدن هم به دنبال تایید دیگران هستید  شاید شما آن لباس را خیلی زیاد دوست داشته باشید اما باز هم آن لباس را نمی خرید و به دنبال تایید طلبی و تایید دیگران هستید
آیا تایید طلبی ما قابل درمان است؟ چرا ما به دنبال تایید دیگران هستیم؟
در این مقاله با این موضوعات می پردازیم و جواب تمام این سوالات را می یابید و راهکار هایی برای رهایی از تایید طلبی را ارائه می دهیم.

چرا تایید دیگران برای ما مهم است؟

این بسیار طبیعی است که ما انسانها برای رفع نیازهای خود  نیاز به تایید دیگران داریم و تایید دیگران برای ما بسیار مهم است.
 اما مشکل از آنجا شروع می شود که ما در تمام موارد به دنبال تایید دیگران هستیم و اگر آنها ما را تایید نکنند احساس بدی پیدا می کنیم.

چطور تایید طلبی در ما شکل می گیرد؟

ما زمانی که کودک کوچکی بودیم برای این که زنده بمانیم نیاز داشتیم که دیگران ما را تایید کنند و چون اگر پدر مادر ما را تایید نکنند درنتیجه ما را دوست ندارند و دیگر از ما مراقبت نخواهند کرد و این مساوی با مرگ ما است و پدر مادر اشتباهی که انجام می دانند این بوده که هر کاری که ما در کودکی انجام نمی دادیم و یا کار اشتباهی انجام می دادیم
به ما میگفتند دوستت ندارم و ما برای این که تایید آنها را بدست بیاوریم سعی می کردیم تمام کارهایی که از ما می خواهند به نحو احسن انجام بدهیم ؛ و با تکرار زیاد این کار این در ضمیر ناخودآگاه و مغز ما ثبت می شود که عدم تایید دیگران مساوی با مرگ و به همین علت است که ما زمانی که بزرگ هم می شویم به دنبال تایید دیگران هستیم.
و اگر این حس را در درون خود داشته باشیم و دیگران این موضوع را بدانند شاید سالها از این نقطه ضعف ما سوءاستفاده کنند
شاید سالها به خاطر عدم تایید شدن در مورد اطرافیانتان احساس بدی داشته اید و احساس استرس و اضطراب باعث می شود گاهی از خواب بپرید چون این در مغز شما ثبت شده که عدم تایید دیگرام مساوی با مرگ مغز شما شبانه شما را از خواب بیدار می کند که چاره ای بباندیشید تا زنده بمانید و ما می دانیم که عدم تایید دیگران و دوست نداشتن آنها مساوی با مر گ نیست

راهکارهای رهایی از تایید طلبی

همین که این موضوع ,را بدانیم که تایید نشدن مساوی با مرگ و دوست داشتنی بودن نیست،کافیست و هر انسانی را فقط دو نفر باید تایید بکند ؛
یکی خدا که ما را تایید کرده و به این دنیا فرستاده و دومی خودمان و ما باید بدانیم که دیگر بزرگ شده ایم و نیاز به تایید دیگران نداریم و خدا همان گونه که مرغابی را در لحظه تولد هدایت می کند که وارد آب بشود و شنا کند ما را از درون راهنمایی می کند و هدایت می کند. .
کافی است به ندای درونتان توجه بکنید و همین ندای درونی شما را راهنمایی خواهد کرد و ما نیاز به تایید دیگران نداریم.
پس این جمله را با خود آنقدر تکرار کن تا در ضمیر ناخودآگاه تان بنشیند که عدم تایید(تایید طلبی) دیگران مساوی با مرگ نیست و من دوست داشتنی هستم چون روح خدا در وجود ما است .

مغز ما جهت گیری می کند؟

این موضوع را با داستانی از امام علی توضیح می دهم
امام علی روزی با چند تن از یارانش از شهر خارج می شوند و امام در بیرون از شهر اردو می زند
از پنج نفر از یارانش می خواهد که به شهر بروند و از داخل شهر اطلاعات شهر را بیاورند و به امام بگویند
نفر اول : وقتی به شهر رفت و نزد امام امد این گونه توضیح داد که تمام افراد جامعه به دنبال داد و ستد و مشغول خرید و فروش هستند
نفر دوم : در برگشت از شهر این گونه توضیح داد که تمام افراد شهر به جویای علم و دانش هستند
نفر سوم : که شخصی فریب کار بود این گونه توضیح داد که تمام افراد جامعه درغ گوهستند و همه کلاه بر سر هم می گذارند و شهر پر از دغل بازی است
نفر چهارم : گفت همه در شهر به دنبال شراب و … هستند
نفر پنجم :شهر امن و امان است همه به کار خود مشغول هستند
یاران امام گفتند که اینها هرکدام چیزهای متفاوتی گفتند
امام گفت  :
هرکس که درون خود همان گونه هست که گفته نفر اول تاجر بود و نفر دوم عالم نفر سوم دغل باز بود و نفر چهارم فریبکار و نفر پنجم انسان وارسته ای بود.
از این داستان نتیجه می گیریم که ما انسانها هر آنچه در درون خود فکر می کنیم ذهن ما در بیرون به دنبال همان موضوع است و دقیقا همه چیز را به همان گونه که هستیم تفسیر می کند
حالا فرض کنید که یک نفر چاق هستش و احساس بی ارزشی می کند و از اندام خودش ناراحت است
می خواهد برود باشگاه همین که وارد می شود چند نفر را گوشه باشگاه می بیند که خوش اندام هستند درد درونش مضاعف می شود می گوید ببین اینها چقدر خوش اندام هستند
حالا می بیند چند نفر در گوشه ای پچ پچ می کنند شروع می کند به خود خوری که آنها در مورد او و اندام زشت او صحبت میکنند
و حالا کافی است که یک نفر پوز خند کوچکی هم یزند دیگر همه چیز را رها می کند واز باشگاه میرود
همان طور که گفتم چون او خودش و اندامش را دوست نداشت تمام تمرکز او بر این بود که اندامش زشت است و ذهن انسان تمام وقایع را ناخودآگاه به همان طوری که می خواهد تفسیر میکند
ذهن وافکار انسان مانند یک دانه درخت است که با کاشته شدن در مغز انسان شروع به رشد می کند
اگر فکر شما این باشد که من انسان ارزشمندی هستم همین فکر در درون شما رشد میکند
و برعکس اگر احساس کنید که انسان دوست داشتنی نیستید ؛تمام رفتار ها ی دیگران را در ذهنتان به اشتباه تفسیر خواهید کرد

چرا تایید نشدن برای ما مهم است؟

چرا زمانی که ما را کسی تایید نمی کند ناراحت می شویم
عدم تایید شدن از همان کودکی در ذهن ما مساوی با مرگ ثبت شده و ما انسانها به همین علت است که به دنبال تایید دیگران هستیم
واگر چه ما فردی از اطرافیان ما ما را تایید نکنند و احساس ناامنی می کنیم و تمام تلاش خود را می کنیم که تایید انها را بدست بیاوریم
عدم تایید طرف مقابل در ذهن ما اینگونه معنی می شود که ما را دوست ندارد و چون در ذهن ما از همان کودکی تایید نشدن و مساوی با عدم دوست داشتن و این یعنی مساوی با مرگ
و بسیاری از افراد از این موضوع با خبر هستند و به همین خاطر از نیاز به تایید شدن ما سوء استفاده می کنند
تایید طلبی به سه دسته تقسیم می شود
با این که حرف دیگران را قبول نمی کنند که نمی توانند اعتراض کنند
دسته دوم کسانس که عزت نفس پایین دارند
این به این علت است که پدر مادر بچه های را به طور شرطی پذیرفته اند
نظرات فرزندانشان را به رسمیت نمی شناسند که همین هم باعث می شود که بچه ها  خودشان را دست کم می گیرند.  و این باعث می شود حتی برای کوچک  ترین کارها کودک از پدر مادرش کمک می گیرید. مثلا می گوییند این را بخورم یا نخورم این را بپوشم یا نپوشم
خلاصه  به طور کلی تمام این افراد عزت نفس ندارند و همین باعث می شود که به دنبال تایید دیگران باشند.
برای رهایی از تایید طلبی مهارت های زیر لازم است

1 مهارت ابراز وجود

چطور عقاید و افکار خودم را به طور صحیح با لحن درست و مهربان بگویم بدون این که ترسی داشته باشم

2 مهارت نه گفتن

این افراد باید یاد بگیرند که نه گفتن حق طبیعی انها است و آنها می توانند در مواردی که دوست ندارند به طور خیلی محترامانه نه بگویند

3- مهارت دوست داشتن خود بدون قید و شرط

تمام ما انسانها نقاط قوت و ضعفی داریم و این نباید باعث بشود که ما احساس خوبی نسبت به خودمان نداشته باشیم باید یاد بگیریم که خودمان را همان گونه که هستیم بپذیریم و دوست داشته باشیم
دوست داشتن خود کلید حل این معماست
به طور مثال اگر فردی مدرک  دکترای یک رشته ای داشته باشد .فرض کنید که کسی به او بگوید که شما حتی دیپلم هم نداری به نظر شما برای این فرد مهم است قطعا نه چون او خودش می داند که مدرک دکترا دارد .
حال اگر ما خودمان را بدون قید و شرط دوست داشته باشیم هرکس هم به ما بگوید ما دوست داشتنی نیستیم اصلا باور نخواهیم کرد
پس سعی کنید خودتان را دوست بدارید

13 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام ممنون از مطالب و سایت بروز و زیبای شما

  پاسخ
 • سلام سپاس خیلی جالب و زیبا بود

  پاسخ
 • واقعا من از این موضوع خیلی ضربه خوردم چهل سال رو پشت سر گذاشتم هنوز نه گفتن بلد نیستم کاش این مطالب رو زودتر می خواندم ، ممنون

  پاسخ
 • سلام
  ممنونم من از خوندنش لذت بردم

  پاسخ
 • سلام
  محمدی هستم
  سایتتون رو بررسی کردم
  محتواهای خوبی نوشتین
  سایتتون سرعت مناسبی داره
  فوق العاده کاربردی بود کاش زودتر این مطلب رو می خوندم

  پاسخ
 • بسیار دقیق و کاربردی خسته نباشید میگم خدمت شما استاد بزرگ ک موشکافانه این مشکل و ضعف ادمی رو تحلیل میکنین

  پاسخ
 • بسیار دقیق و کاربردی خسته نباشید میگم خدمت شما استاد بزرگ ک موشکافانه این مشکل و ضعف ادمی رو تحلیل میکنین

  پاسخ
 • سلام
  تبریک می گم
  تو این زمینه بهترین هستین

  سایتتون هم زیباست

  پاسخ
 • با سلام خدمت استاد گرامی مقاله بسیار مفید و عالی بود در ضمن کتاب زندگیت را عسل کن کتاب بسیار پربار بود و بسیاربه من کمک کرد تا خودم و شخصیتم را بشناسم سپاسگزارم

  پاسخ
  • سلام و عرض ادب ممنونم از شما پیروز و موفق باشید خیلی خوشحالم که این کتاب به شما کمک کرده خودتان را بهتر بشناسید.

   پاسخ
 • سلام
  من ارمین هستم مقاله بسیار خوبی بود سایتهای خیلی زیادی رو دیدم سایت شما بسیار عالی و پرمحتوا بود علاوه بر محتوا داشتن محتوای کاربردی بود سپاس از لطف شما ایا می توانم از شما مشاوره بگیرم ؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست